Phenylmethylvinylchlorosilane

Phenylmethylvinylchlorosilane

Catalog # S1716
CAS #

17306-05-7

Flash Point

72 °C

Formula

C9H11ClSi

MolWt

182.72

Purity

97%

TSCA Status

TSCA

Density

1.034

Boiling Point

79-80 °C/3-4 mm