Chloromethyldimethylphenylsilane

Chloromethyldimethylphenylsilane

Catalog # S1888
CAS #

1833-51-8

Flash Point

91 °C

Formula

C9H13ClSi

MolWt

184.73

Purity

97%

TSCA Status

TSCA

Density

1.024

Boiling Point

106 °C/15 mm